Voor onze trainers…

inhoud
* Start2Volley
* Trainerscursussen
* Multimove begeleider
* Jeugd traint Jeugd
* Train-The-Trainer (TTT)
* Trainersmateriaal Feniks Haacht

Start2Volley – Alles voor trainers

Op deze site kan je alle leermomenten voor trainers ontdekken.

Trainers-cursussen, Start2Volley-clinics, etc…

Trainer-cursussen

Elk jaar heb je verschillende kansen om een trainerscursus voor volleybal te volgen. Van onze jeugdtrainers wordt verwacht dat zij minimum in bezit zijn van een initiator-cursus (of dit diploma halen binnen de 2 jaar).
Het pad dat je als trainer moet/kan volgen: Initiator -> Instructeur B -> Trainer B -> Trainer A.

Multimove-begeleider cursus (bewegingsschool)

Waarom multimove?
https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/multimove/

Jeugd-Traint-Jeugd

Jeugdtrainers opleiden is cruciaal voor het voortbestaan van onze club, en is dus opgenomen in onze missie en doelstellingen.

Om dit te realiseren is het project ‘JeugdTraintJeugd’ opgestart, met als 2 doelen:
– Vanaf U11 leren onze spelers om training te geven (bijv laatste 10′ van de training heeft een jeugdspeler een oefening voorbereid, passend in het leerplan van de groep).
– Vanaf U17 worden de spelers gevraagd om assistent-trainer te zijn (per 2).

Zin om training te geven aan onze jeugd? Contact: Tim Lemant.

Train-The-Trainer (TTT)

Voor trainers die moeilijk op de S2V-clinics geraken, zullen we op regelmatige tijdstippe een TTT-sessie organiseren voor al onze trainers. Focus ligt hier op de verschillende volley- en trainerstechnieken.
Contact: Tim Lemant.

Trainersmateriaal Feniks Haacht

Voor onze trainers is massa’s materiaal aanwezig op onze google drive.
Hier vind je heel veel trainersmateriaal, zo ook alles van de TTT’s.
Ook op de S2V-site kan je veel syllabussen (clinics) terugvinden.
Contact: Pascal Cuppens