Een ongeval op training/wedstrijd

Verzekering

Onze leden worden verzekerd bij de Vlaamse Volleybal Bond (VVB). Dit kan echter alleen als je lid bent van Feniks Haacht.

Wat moet ik doen bij een ongeval ?

Indien er een ongeval voordoet tijdens de training, wedstrijd of een activiteit van Feniks Haacht, vul dan zo snel mogelijk het ongevalformulier (link) in en mail het naar onze secretaris Lies Verhoeven. Wim zal het formulier dan elektronisch doorsturen naar Ethias, de verzekeraar van de volleybalbond. De verdere afhandeling gebeurt dan rechstreeks tussen jou en Ethias.

(Je kan de documenten ook zelf via e-mail bezorgen aan schadebeheer@ethias.be.)

Dit formulier moet binnen 1 week na het ongeval opgestuurd zijn, en niet pas op het moment dat de kosten worden teruggevorderd. Zie voor info bij de bond.

Indien tijdens een wedstrijd een ongeval gebeurt, laat dit dan door de scheidsrechter op de achterkant van het wedstrijdblad noteren. Neem ook in dit geval zo snel mogelijk contact op met de secretaris.

Heb respect voor je blessure !

Wij vragen respect te hebben voor je blessure. Laat ze goed genezen volgens het advies van je dokter. Een belangrijke wedstrijd kan nooit een reden zijn om je blessure niet volledig te laten genezen.