Pesten en grensoverschrijdend gedrag

Naar aanleiding van verschillende nieuwsberichten in de media over grensoverschrijdend gedrag en o.w.v. een aantal media-campagnes rond pestgedrag, hebben wij als Feniks Haacht besloten om hier ook ons steentje toe bij te dragen. Hieronder kan je een nieuwsbrief vinden waarin we als club een duidelijk standpunt innemen:

Belangrijk bericht voor alle leden en aanhang

Beste ouder, speler, trainer, sympathisant,

Welkom in onze club Feniks Haacht, wij zijn blij dat je voor volleybal gekozen hebt als sport. We vinden het belangrijk dat spelers hier graag zijn en zich goed voelen in hun vel. We willen dan ook dat onze club een plaats mag zijn waar kinderen en jongeren veilig sporten en waar plezier gemaakt wordt.

En daar zorgen wij, de club en de ouders, samen voor. We willen dat zowel volwassenen als jongeren voor
elkaar respect opbrengen en de grenzen van anderen aanvaarden. Daarom is er geen plaats voor pestgedrag, racisme, geweld of ongepast seksueel gedrag. Meld het ons als grenzen overschreden worden, zowel bij je eigen kind(eren) als bij anderen. Want wij willen luisteren als er iets fout loopt, als iemand pijn heeft of zich ongelukkig voelt. Wij willen iedereen steunen en als het even mis gaat weer gelukkig maken.

In de club zijn Janne Verbinnen (gsm : 0478/8168.27  email : janneverbinnen@live.be) en Dries De Bie (gsm 0494/754465 email : debiedries2@gmail.com) de aanspreekpersonen integriteit (API) voor iedereen die vragen of klachten heeft. Janne of Dries zullen naar je verhaal luisteren in alle sereniteit en kunnen uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

Net als elke burger kunnen ouders of sporters gratis en indien nodig anoniem hulplijnen of instanties
contacteren. Hieronder reiken wij een aantal hulpdiensten aan:

We verwachten dat ouders, net als de trainers en de bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en de kinderen op een positieve wijzen ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten. We rekenen er op dat jullie net als ons meewerken aan een toffe sportclub!

Met sportieve groeten,

Het voltallige Feniksbestuur