Activiteiten

Waarom doen wij activiteiten ?

Naast de dagelijkse werking heeft een sportvereniging heel wat werkingskosten. Bij Feniks Haacht gaat meer dan 85% van het totale budget naar huurgeld voor zaal, trainersvergoedingen en de volleybalfederatie.

opaomadag (6)

Er zijn dus inkomsten nodig om dit alles te kunnen betalen. De lidgelden en subsidies dekken ongeveer 40%, de sponsors ongeveer 10%. M.a.w. 50% van onze inkomsten komt uit de organisatie van de activiteiten en uit inkomsten tijdens wedstrijden (indien we geen activiteiten organiseren zouden we het lidgeld moeten verdubbelen).

Om dit alles in goede banen te leiden heeft de club veel vrijwilligers nodig. Hiervoor rekenen we deels op de spelers zelf, maar ook op ouders & sympathisanten.

Hoe pakken wij dat aan ?

De activiteiten commissie heeft in overleg met het bestuur een nieuwe aanpak van het organiseren van activiteiten opgezet.

DSC_0513

Voor iedere activiteit zoekt het bestuur een “vaste groep” mensen die 1 bepaalde activiteit jaarlijks organiseert. Zo’n groep noemen we een ‘Werkgroep’.
Je kan je hiermee inzetten voor 1 bepaalde activiteit. Je zit niet vast aan een bestuursfunctie en helpt de club.

Per werkgroep is minstens 1 persoon een bestuurslid. De werkgroep organiseert een activiteit, maakt actielijsten of draaiboeken, overlegt (bv. over materiaal gebruik) met het bestuurslid, krijgt budget toegewezen en maakt een kort verslag over de activiteit en het budget.

Natuurlijk zal de werkgroep ook voor de uitvoering van de activiteit nog extra vrijwilligers nodig hebben, zij zullen naar die mensen op zoek gaan in samenwerking met het bestuur.

Kwis-Master

Eén keer per jaar, tijdens de opmaak van de competitiekalender,  zal het bestuur het nieuwe seizoen voorbereiden en de activiteitenkalender van het komende jaar opstellen.  Ideeën voor nieuwe activiteiten kunnen bij het bestuur worden ingediend.

Wil je lid worden van een werkgroep, laat het gewoon even weten aan Marc De Cuyper of  iemand van het bestuur !