*** 4 sterrenjeugdclub (2019-2020)

Dit jaar heeft Volley Vlaanderen ons beloont met 4 sterren, meer nog, met alle toegekende punten staan we dit seizoen op een zeer mooie 21e plaats. Maar hoe hebben we deze goede score bereikt?

Hoe komen we nu aan die hoge score? Om te beginnen hebben wij een visie “Feniks 2030” opgesteld waarin we onze ambities in jeugdwerking uitvoerig hebben beschreven, die mede gestimuleerd door het Jeugdsportfonds, in uitvoering is. Stap voor stap groeien we naar een beter jeugdbeleid. Dit vraagt uiteraard tijd, maar elk jaar zetten we stappen in de goeie richting: betere begeleiding van spelers, betere begeleiding van jonge trainers, uitgebreider aanbod, meer gediplomeerde trainers, breder aanbod in de sport zoals g-volley, recrea voor ouders, etc… .

We moeten nu hard blijven werken aan de groei van onze club, stap voor stap, en niet berusten in deze 7e plaats. We zijn pas tevreden als we op de 1e plaats staan, met behoud van de ziel van onze club: Meedoen – Bewegen – Presteren – Meeleven: #WeAreFeniks.

Drie groeipaden voor de volgende jaren
Beachvolley: We hebben heel wat talent in Haacht, zelfs al enkele kampioenen. En dat zonder een Haachtse beachclub. Hiervoor is dringend nood aan beachvolleyinfrastructuur. Hiervoor zijn we afhankelijk van de gemeente. We zijn reeds jaren aan het lobbyen bij de sportraad. Hopelijk komt er snel verbetering in dit dossier.

Jonge trainers: de voorbije jaren was het gemiddeld niveau van onze jeugdtrainers niet voldoende. Jonge trainers werden voor de leeuwen gegooid, zonder structureel goede begeleiding. We deden wel 120% ons best, maar dat was nog onvoldoende. We zijn er ons meer en meer van bewust dat we onze beste trainers moeten inzetten op onze jongste spelers. Momenteel (2019-2020) zijn we ism KUL een traject gestart waarbij we mbv toptrainers en een totaal nieuwe trainingsmethodiek proberen jonge spelers én jonge trainers in één beweging naar een hoger niveau brengen.

Clubgevoel: Momenteel hebben we 34 teams/groepen in onze club. We moeten als club zéér waakzaam zijn dat dit geen 34 eilandjes worden, als het ware 34 subclubs. Het is onze hoofdopdracht om het clubgevoel blijvend te stimuleren waarbij er een ecosysteem ontstaat waarin elke ‘feniksi’ zich goed voelt, waarin we elkaar helpen, waarin er een sterke samengevoel is, waarin je kan bewegen ifv wijzigende ambities. Maw een zeer goede balans houden in ‘meedoen’-‘bewegen’-‘presteren’ én ‘meeleven’.